• Farma wiatrowa Szelf o mocy 10 MW została sfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 2007-2013 oraz ze środków kredytowych i własnych spółki
    Aktualnie farma wiatrowa pracuje i produkuje energię odnawialną z wiatru.
       

       www.pois.gov.pl